Home

Inmiddels zijn we alweer een tijdje onderweg als zelfstandige peuterspeelzaal en hebben we dit speeljaar 140 peuters op onze locaties in Asten, Heusden en Ommel mogen verwelkomen. We zijn trots op onze medewerkers en op de ouders van onze peuters. Onze leidsters en coördinatrice hebben zich volledig ingezet, om aan alle eisen te voldoen die volgens de wet Kinderopvang verplicht zijn. Ouders hebben zich belangstellend opgesteld en meegewerkt aan het ondertekenen van de nieuwe contracten. Ook het aanvragen van de kinderopvangtoeslag is bij de meeste ouders probleemloos verlopen. We kunnen als bestuur dan ook stellen dat de uitvoering van de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk een succes is.

Bedankt allemaal voor jullie inzet en het vertrouwen in Pinkeltje.

 

Het bestuur

 

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

  • Algemeen bestuurslid
  • Penningmeester

 Mail naar [email protected] voor meer informatie

 

Nieuwe regels peuterspeelzaalwerk 

Vanaf 1 augustus gelden er andere regels voor het peuterspeelzaalwerk in Nederland. De kwaliteitseisen en financiering van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen worden dan zoveel mogelijk gelijk getrokken. Dat betekent dat er voor u als ouders iets gaat veranderen.

Wat verandert er voor u?
Een van de dingen die gaan veranderen is de financieringsstructuur. Iedere ouder, werkend of niet, gaat dezelfde (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage betalen.

 

Rekenhulp

 

Meer informatie kunt u vinden bij "financiering"   ** Nu MET REKENHULP BELASTINGDIENST **

 

 

 

Veiligheid en vertrouwen

In een veilige, gestructureerde omgeving ontdekt uw peuter steeds meer van de wereld om hem heen. Zijn individuele ontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van spel. Doordat uw peuter samenspeelt met andere kinderen, leert hij al op jonge leeftijd om respectvol met anderen om te gaan. En dankzij de duidelijke dagindeling raakt hij vertrouwd met de structuur die ook op de basisschool wordt gehanteerd.

 

 

Op naar 3F: hoe staat het met de taaltoets?

Er gaat in Nederland veel geld om in vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Maar de programma's hebben weinig zin als het taalniveau van leidsters niet in orde is. Met die reden hebben diverse gemeenten van Nederland afspraken gemaakt met de toenmalige minister van Onderwijs Marja van Bijsterveld. De belangrijkste conclusie: 90 procent van alle medewerkers moet in VVE-groepen voldoen aan de 3F-taaleis. 3F staat gelijk aan havo- of mbo-4-niveau.

 


Goed nieuws

In Juni 2016 kwam het goede nieuws dat alle leidsters van Pinkeltje geslaagd zijn voor de taaltoets. Bijspijkeren door taaltrainingen en -toetsen aan te bieden is voor onze leidsters niet nodig geweest.
Dikke pluim voor alle medewerksters van Pinkeltje.

 

 

Uitslag enquête

Via onderstaande link kunt u de uitslag van de enquête vinden (2016)

enquête 2016

 

 

Facebook

We proberen een beetje met de huidige tijd mee te gaan en hebben daarom sinds kort een eigen facebook pagina. Handig om snel korte berichten te plaatsen waarop u snel en eenvoudig kunt reageren. De berichten op facebook zullen vaak verwijzen naar een thema.

Op de website wordt uitgebreider op de thema's ingegaan. Vergeet dus niet om regelmatig de website te bezoeken als u volledig op de hoogte wilt blijven.

Zowel op de website als op facebook zullen en willen we regelmatig filmpjes en foto’s van het peuterspeelzaalwerk plaatsen. Als u bezwaren heeft dat u of uw kind op onze website en/of facebook pagina te zien is laat het de leidster dat dan weten. Dan zullen wij daar rekening mee houden!